2014. június 29., vasárnap

Bérmálkozás Nézsán Szent Péter és Szent Pál ünnepén2014. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén volt a Nézsai Szent Jakab plébánia templomban a bérmálkozás. Az ünnepi szentmisét és a Bérmálkozás szentségének kiosztását Beer Miklós váci püspök végezte, Rados László nézsai plébános segédletével. 
Ezen a szép napon 28 környékbeli ifjú nyert nagykorúságot Krisztusban.

 -
Egy püspöki látogatás mindig nagy dolog egy település életében, így volt ez most is Miklós püspök  2014. évi utolsó bérmálásán is...

A szentmise elején a település egyházi és világi vezetői  köszöntötték a püspököt.
 
Szentbeszédében a püspök beszélt arról, hogy 11 évvel ezelőtti megyés püspöki beiktatása (2003. június 20.) pénteki napra esett és abban az évben ugyan így vasárnapra esett Péter-Pál ünnepe és előtte ugyan így papszentelés volt a Váci Székesegyházban, ahogyan ebben az évben is. Az, hogy az ünnep most pont ugyan így esett üzenetértékkel bír és szép emlékeket idéz.

Megemlítette, hogy előtte való napon Dunavarsányban az Egyházmegyei találkozón járt, amelynek jelmondata „Aggiornamento! Újuljatok meg lélekben!" - a  a naprakészség a megújulás, a feladatvállalás volt. Hogy ki-ki a maga módján tárja ki a szívét, újítsa meg alázattal vállalja és teljesítse a kapott feladatokat és legyen mindig naprakész a hitben is.

Ferenc pápáról és elődeiről beszélt azután, ahol megemlítette a szentatya szerénységét és elhivatottságát. „Nem halljátok, hogy Jézus kopogtat? De belülről!"

A szentbeszédet követően felszólította a bérmálkozókat a keresztségi fogadalom megújítására, majd a bérmálás szentségének kiosztás következett. 
Itt egyesével a püspök elé járultak a bérmálkozók és keresztszüleik. A keresztszülő a bérmálkozó mögött állt és jobb kezét a jobb vállára helyezte. Ezzel kifejezve felelősségvállalását a bérmálkozóért.
A püspök mindenkitől megkérdezte választott bérmanevét és a bal vállára tette a kezét, majd néhány szóban méltatta a védőszent érdemeit és példáján keresztül rövid útmutatást mondott a bérmálkozónak.  
A Szentség kiosztásánál a püspök a bérmálkozó fejére tette a kezét és krizmába mártott hüvelykujjával keresztet rajzolt a homlokára a „Szentlélek ajándékának jelét!". Végezetül kezet fogott a megbérmálttal és a bérmaszülővel is.

A szentmise végén Sztankó Szandra szeretettel köszöntötte a frissen bérmáltakat és átadta a következő Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra szóló meghívást.
A szentmise befejezésekor a püspök megáldotta a híveket és felhangzott a pápai és a magyar himnusz fennkölt dallama.


Ezután a püspök atya, a plébános atya, a bérmálkozók és keresztszüleik átvonultak a plébániára, ahol a közösségi teremben Agapén vettek részt.

--
B.P.
nézsai krónikás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

--::--