2013. július 28., vasárnap

Nézsa - Szent Jakab - a harcos zarándok - falva

   "Mondom tehát nektek: Kérjetek, és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle." (Lk 11,1-13)
 --
2013-ban Szent Jakab havának 28. napján 10 órakor kezdődött a Nézsai Plébániatemplom búcsújának ünnepi szentmiséje, amelyet Rados László nézsai plébános atya mutatott be. Jó volt látni a sok hívő embert és közösen megélni a szép ünnepet. Ilyenkor újra megtelik a templom a nézsai hívekkel, a már elköltözött volt nézsaiakkal - akik talán lélekben egy kicsit mindig nézsaiak maradnak -, a búcsúba hívott rokonsággal, vendégekkel. (A héten Szent Jakab nevének napján Rados László plébánosatya meghívására Sánta János atya celebrált szentmisét, emelve az ünnep pompáját öt atya részvételével - köztük volt Láng András egykori nézsai plébános is. Másnap Szent Anna neve napján László atya mutatott be szabadtéri szentmisét Nézsán a Szent Anna kápolnánál.)

Ezen a vasárnapon gyönyörűen feldíszített templomban szépen szóltak az orgonás énekek. Felhangzott a "Győzelemről énekelje napkelet és napnyugat..." című ének. A korábban szétesett énekkar ismét összeállt, újra megtelt a kórus és fennkölten énekelte a Szent Jakabhoz szóló szép énekeket. Szép volt a körmenet és a régi hagyomány újraélesztése - a Máriás lányok által körbehordozott Szűz Mária szoborral.
A végén pedig mindig örömmel tölt el, a felhangzó pápai és magyar himnusz!

László atya - híven önmagához - az ünnephez méltó prédikációt mondott. Az ünnep fontosságáról és szépségéről beszélt. Kiemelte, hogy a mai vasárnapon három dolgot is ünnepelünk egyszerre:

Először is a vasárnapot. Az atyától megtudhattuk, hogy az apostolok Krisztus feltámadásáig a szombatot ünnepelték. Majd a kialakuló keresztény egyház az Úr napját a legfőbb napon, vasárnapon ünnepelte meg. Ezért megyünk vasárnap templomba azóta is.

Szent Jakab megáldja a hóhért
Nézsa - Szent Jakab Templom
(Jeges Ernő - 1953.)
Albrecht Dürer:
Szent Jakab vértanúsága
(1508 körül)
 Másodszor a nézsai plébániatemplom patrónusát, idősebb Szent Jakab apostolt ünnepeljük. Szent Jakab - Iacobus Maior - (idősebbnek nevezik, hogy megkülönböztessék Jézus másik tanítványától, Alfeus fiától, Ifjabb Jakab apostoltól). Zebedeus és Szalome fia, János apostol bátyja. A Betszaidában született testvérpárt Jézus tréfásan Boanergész-nek, a Mennydörgés Fiainak nevezte. Jakab a legbelső tanítványi körhöz tartozott; tanúja volt az Úr főbb csodatetteinek. Az apostolok közül elsőként szenvedett vértanúhalált. Heródes Agrippa ölette meg 44 körül, az első nagy jeruzsálemi keresztényüldözés alatt: „karddal kivégeztette Jakabot, János testvérét” (ApCsel 12,2). (Testvére, János viszont az utolsóként meghalt apostol (egyetlen, aki nem vértanúként halt meg).

Szent Jakab a zarándokok, búcsújárók, utasemberek, hajósok, fűszerkereskedők, gyógyszerészek, kalaposok, kereskedők, szatócsok és Spanyolország védőszentje. Sírját a IX. század óta Santiago de Compostelában tisztelik. II. Alfonz király kezdett a sír fölé templomot építeni.
 Jakab apostolt vértanúhalála után a király rendelete miatt eltemetni nem lehetett, ezért tanítványai a holttestet ellopták, márvány szarkofágba tették, és egy hajóra rejtették. A hajót azonban elfelejtették a parthoz kikötni, ezért azt a víz elvitte egész Spanyolországig, és az akkori Iria Flaviában ért partot. Itt eltemették.
Sírja később feledésbe merült, mígnem a IX. században egy csillag jelezte annak helyét. Mivel Szent Jakabot spanyolul Sant Iago-nak hívják, e legenda a város nevének eredetére is választ ad: Campus stellae, azaz Csillag mezeje. Együtt pedig Santiago de Compostela.
Róla nevezték el a Szent Jakab-utat (spanyolul Camino de Santiago azaz El Camino), mely Spanyolország Navarra, La Rioja, Kasztília és Galícia tartományain halad át, és amelynek célpontja Szent Jakab apostol sírja.

Szent Jakab, a mór-ölő
Jakabot a spanyolok a "Matamoros", azaz Mór-ölő jelzővel is illetik. Ennek eredete a 844-ben a mórok ellen vívott clavijói csata. Ekkor a legenda szerint Szent Jakab glóriával fehér lovon jelent meg, és győzelemre vezette a keresztény seregeket. E legenda alapján ábrázolják Jakabot gyakran páncélban fehér lovon ülve, lobogó köpennyel, kirántott karddal, csata közben. A spanyol missziók hatására egész Dél-Amerikában és az egész világon nagy tisztelet övezi.
Ez visszaköszön a nézsai hagyományban is a Nézsai Plébánia korabeli pecsétjében is jól látható a harcos lovag apostol, a keresztény hitvédő és az alatta fekvő legyőzött mórok (iszlám vallásúak).

Ez a pecsét szolgált alapjául a nézsai önkormányzat címerének is. Amelyet az akkori világi vezetők Pannonhalmi Zsuzsanna elképzelései alapján készíttettek el. 
A címer uralkodó színei alapján  lett Nézsa zászlaja a kék-fehér-zöld.

Szent Jakab Templom
Nézsa
Harmadszor plébániatemplomunk, a Nézsai Egyház ünnepe. A mi ünnepünk. Az oltárképről ránk tekintő Szent Jakab ábrázolása a "zarándok Szent Jakab". A zarándokok és vándorok védőszentjének jellemző ábrázolásai: zarándoköltözet, rövid köpeny, kalap, cipő (saru), bottal, tarisznyával, táskára vagy ruhára függesztett kagylókkal, kulaccsal és rózsafüzérrel, olykor egy gyermekkel (a lábánál).
-

A templom mindig igazodási pont, ahol közösség létezik a földön, ott mindig van egy templom. A templom és környékének állapota mindig tükrözi a közösség állapotát is. Ezért nem igaz a mondás amelyet már sokaktól hallottam: "Útba van, mint a nézsai templom." Nem a templom sosincs útban! Sőt okkal van ott ahol van!

--
Források:
http://lexikon.katolikus.hu/J/Jakab.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Idősebb_Jakab_apostol
http://vaciegyhazmegye.hu/programok/408/SZENT-JAKAB-APOSTOL.html

--
Bobe
Santiago de Nézsa
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

--::--