2014. október 1., szerda

NÉZSA KETTŐS ÜNNEPE

 88 éve történt. Korabeli újságcikk a nézsai Hősök szobrának ünnepi felszenteléséről és a leventék zászlószenteléséről.
NÓGRÁDI HÍRLAP, 1926. szeptember 26.
 --

Őszi napsütés, fehér ruhás leányok, kipirult arcú leventék, harangszó, virágillat, könny és lelkesedés jellemezte Nézsának, ennek a kis nógrádi falunak az elmúlt vasárnapját, amikor emléket emelt a múltnak és zászlót adott a jövőnek.  << Jobb nekünk meghalni a harcban, mint nemzetünk vesztét látni >> hirdeti egy kőobeliszk a nézsai huszonnyolc hősi vértanú emlékét. Istennel a királyért és a hazáért ragyog az aranybetűs felírás a nézsai zászlón a leventék jelmondata - ez a két mondat belevésődött Nézsa község és a szomszédos Keszeg és Alsópetény faluk közönségének lelkébe.
Délelőtt 10 órakor három papos misét mondott Kesztler István váci prelátus. Utána vonult fel a közönség a Reviczky-kastély előtt lévő emlékműhöz a leventékkel és a nagy számú előkelő vendégsereggel együtt. A vendégek között volt a földesúr báró Durneiss Schweben Gyuláné szül. Reviczky Melanie, Reviczky József, Melanie, Júlia baronesszek és báró Durneiss Györgyön kívül dr. Sztranyavszky Sándor főispán feleségével Madách Emmával és leányával Ilonkával, dr. Kovács Gyula kir. tankerületi főigazgató, báró Andreánszky Gábor leventeegyesületi alelnök, Baranyi Tibor főszolgabíró, dr. Hetényi Rezső tb.főszolgabíró, Forster György, Hientz József testnevelési vezető, Szintay Kálmán gazd. felügyelő,Vaszary Mihály püspöki titkár, Zelinka László plébános és még sokan mások.
Az emlékmű és a levente zászló beszentelését Kesztler István végezte gyönyörű beszéd kíséretében. Utána báró Dueneiss Gyuláné zászlóanya mondván: 
<<Leventék! Háromszínű zászlótokra a szeretet fehér szalagját kötöm - Imádjátok az Istent, szeressétek a hazát és akkor lobogótok a feltámadáshoz  vezet.>> 
Utána Sztranyavszky Sándor főispán mondott beszédet. A hazaszeretet fogalmát, az önfeláldozás nagyszerűségét, a kötelesség teljesítés szükségességét és a leventék célját olyan közvetlen és meggyőző erővel juttatta a nép és a leventék lelkéhez, hogy a beszéd hatása alól a legegyszerűbb ember sem vonhatta ki magát. Azután Gerengay Pál << Hősökhöz >>  című versét szavalta el Halász József, majd Zsigmond József hadiárva szavalt. - Utána jött az emlék megkoszorúzása. Közben a Nézsai Ifjúsági Dalárda énekelt irredenta dalokat s ezzel az ünnepség véget is ért. 

Délután volt a Vashegyi Levente házi versenye, ahol Prónay Gyula egyesületi elnök meg nem jelenhetvén dr. báró Andreánszky Gábor elnökölt.  A versenyen Nézsa, Alsópetény és Keszeg leventéi mérték össze erőiket.
A küzdelem példás rendben, jó eredménnyel folyt le. Az első 15 ponttal Nézsa község lett.
A verseny végeztével báró Andreánszky Gábor tartott nagy hatású beszédet. A jól sikerült ünnepség sikere báró Andreánszky Gábor egyesületi alelnök és Hientz  József testnevelőn kívül Krause István és Kovács Pál körjegyzők, Zachar János, László István és Kozelka Károly tanítók és Dudás János nézsai bíró magyaros munkáját dicséri.

Az emlékmű felírása:

Nézsa község
hősi halottainak emlékére
hazájukért életüket áldozták
a következő hősök
1914-1918
Balás Károly Mezei Pál


Behányi János Mlinarik Mihály


Bíró Ferenc Pazsitka Mihály


Boróka Gyula Petyerák István


Dudás István Sztruhár Mihály


Dudás Mihály Terman János


Fehér János Turcsan János


Ferencz Ignác Turcsan Károly


Kralovánszki István Varga Jakab


Kucsera István Varga Károly


Kucsera József Varga Mihály


Kucsera Pál Vastag Mihály


Lényi János Veres András


Maskara Pál Zsigmond IstvánEmlékük örökké élni fog.
Jobb nekünk meghalni harcban,
Mint nemzetünk vesztét látni
Úr Jézus irgalmazz nekik!

H.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

--::--